New York (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

New York (V)

New York (V)

P $11.50 / GF $13.50
L $14.50 / Si $19.50

New York style cheese pizza