New York (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

New York (V)

New York (V)

P $9 / GF $11
L $12 / Si $17

New York style cheese pizza