New York (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

New York (V)

New York (V)

P $11.75 / GF $13.75
L $14.75 / Si $19.75

New York style cheese pizza