Bianca (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

Bianca (V)

Bianca (V)

P $13.25 / GF $15.25
L $19.25 / Si $24.25

Ricotta and mozzarella cheese (No Sauce pizza)