Bianca (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

Bianca (V)

Bianca (V)

P $10.50 / GF $12.50
L $16.50 / Si $21.50

Ricotta and mozzarella cheese (No Sauce pizza)