Vodka (GF,V)

Steak Pizzaiola (GF)
June 10, 2020
Calzone (V)
June 10, 2020

Vodka (GF,V)

Vodka (GF,V)

18

Marinara sauce with a touch of cream and vodka.