Napolitana (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

Napolitana (V)

Napolitana (V)

P $11.50 / GF $13.50
L $18.50 / Si $23.50

Fresh tomatoes, oregano, olive oil, and basil (No cheese pizza)