Margherita (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

Margherita (V)

Margherita (V)

P $12.75 / GF $14.75
L $18.75 / Si $23.75

Fresh mozzarella, fresh basil, and tomato sauce