Margherita (V)

Stromboli (V)
June 10, 2020
E’Broccoli (GF,V)
January 11, 2021

Margherita (V)

Margherita (V)

P $10 / GF $12
L $16 / Si $21

Fresh mozzarella, fresh basil, and tomato sauce